Là đơn vị chuyên thi công bố trí không gian, sắp đặt tất cả những kiến trúc, cấp điện, cấp thoát nước, điều hòa hay thông gió và chiếu sáng... Những hạng mục mà chúng tôi làm dưới đây:

- Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình.

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng - công nghiệp.

- Thiết kế công trình cấp thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế Phòng cháy – chữa cháy công trình dân dụng và công nghiệp.